Your Cart
Empty Cart
Тест на злато за карати

Gold test kit -Злато тест карати

Тест на злато за карати

Тест на злато за карати. Gold test


  Комплект тест 10 к, 12 к. 14 к, 18 к, 20 к, 22 к
  Тест на сребро и Тест на платина

   Пълния комплект е на стойност 50 лв, поединични бройки 10 лв.

 

In Stock.
50лв
 

Description

Gold Test Kit

All acids in a special plastic box.

Testing of gold is how many carats..
Testing of platinum that is true.

gold_testing_kit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Includes 8 bottles and Lydian stone :


Qty 1: Single Bottle of  9k Gold Testing Solution 10ml
Qty 1: Single Bottle of 10k Gold Testing Solution 10ml
Qty 1: Single Bottle of 12k Gold Testing Solution 10ml
Qty 1: Single Bottle of 14k Gold Testing Solution 10ml
Qty 1: Single Bottle of 18k Gold Testing Solution 10ml
Qty 1: Single Bottle of 20k Gold Testing Solution 10ml
Qty 1: Single Bottle of 22k Gold Testing Solution 10ml
Qty 1: Single Bottle of Platinum Testing Solution 10ml
Qty 1: Single Bottle of  Test  Acid   Neutralizer 10ml.
Qty 1: Original Lydian stone - stone true test of gold
Qty 1: Bonus - Wooden stand for reagents
Qty 1: Colour manual for detailed instructions.

Original Lydian stone
The best sample of gold and precious metals was the Lydian stone.

All bottles are shipped with an integrated dropper.

 

Тест на злато за карати. Gold test


    Комплект тест 10 к, 12 к. 14 к, 18 к, 20 к, 22 к
  Тест на сребро и Тест на платина


   Проверка на златото за каратно съдържание, проверка на среброто каква чистота е и дали е истинско, проверка за платина !

   Пълния комплект е на стойност 50 лв, поединични бройки 10 лв.

   Химичния тест на каратите на златото се използва от заложни къщи, бижутерии, търговци и златотърсачи, изобщо от хора заинтересувани от точната проверка на злато, сребро и платина.

Customer Reviews

You need to log in to write review
 

You may also interested in this/these product(s)

Как да поръчаме ?

Поръчки на телефон 0879420270 ; 0878949414