Статии

Десете Божи заповеди на златотърсача

Дек 05 2012

Десете Божи заповеди на златотърсача

10-zapovedi

Аз съм твойто злато, разпознавай истинското от фалшивото

cosmos-gold

  1. Не златохулствай
  2. Намериш ли златинки…не ги оставяй, защото те ще те оставят
  3. Не споменавай местата златни
  4. Помни златния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши в тях всичките си проби; а седмия ден пускаш драгата, защото е златния ден(Деня на Господа – Деня на истината)
  5. За да имаш злато, Почитай (опознай) планините и реките, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята.
  6. Не разсипвай намереното злато, златинка по златинка кило става.
  7. Не показвай никому своето златце, не златоизменяй
  8. Не пожелавай златото на ближния
  9. Продавай изгодно златото си (следи пазара)
  10. Не пожелавай драгата на ближния си; не пожелавай легена на ближния си; нито кирката му; нито лопатата му, ни инжектора му, ни улея му, ни магарето му, нито какъвто и да е инструмент - нищо, което е на ближния.gold-sevt