Статии

На лов за метеорити

Окт 12 2012

На лов за метеорити

 

 

Повечето от метеорити са с скалист и метален състав, разделящи се на хондрити и ахондрити. Само 7% от метеоритите са железни метеорити или смесица на скала и метал. Модерната класификация на метеоритите е сложният и състав.navlizasht meteorit v  Atmosferata

Около 85% от метеоритите, които падат на Земята са хондрити. Те се наричат така поради малките, кръгли частици, които те съдържат. Тези частици или хондрули са изградени основно от силикатни минерали, които изглежда са били разтопени докато навлизат в атмосверата докато са летели към земята. Някои типове хондрити също съдържат малки количества органична материя, включително аминокиселини и частици по-стари от Слънчевата система. Хондритите са обикновено с възраст около 4,55 милиарда години и се смята, че те представляват материал от астероиден пояс, който така и не е изградил по-големи тела. Като кометите, хондритните астероиди са някои от най-старите и най-примитивните материали в слънчевата система. За хондритите също така се смята, че са основният материал при образуване на планетите.kameni meteorit Ahondrit

 

Около 7% от метеоритите, които падат на земята са ахондрити (не съдържащи хондрули), някои от които са подобни на земните, богати на магнезий и желязо магмени скали. Повечето ахондрити са също древни камъни и се смята, че представляват част от материалите формиращи кората на астероидите. Две малки групи от ахондрити са специални, т.к. те са по-млади и не изглежда, че идват от астероиден пояс. Една от тези групи идва от Луната и включва скали подобни на тези, които са донесени на Земята от лунните програми Аполо и Луна. Другата група се смята, че произлиза от Марс и представляват единствените материали от друга планета, които са откривани от човечеството.metalni meteorit hondrit.-

Около 6% от метеоритите, които падат на Земята са железни метеорити с примеси на желязно-никелови сплави като Kamacite и Taenite. Повечето железни метеорити се смята, че идват от сърцевината от астероиди, които преди това са били разтопени. Както на Земята, плътните метали се отделят от силикатни материали и потъват към средата на астероидите и образуват неговото ядро.krater ot meteorit

Скалисто-железните метеорити представляват останалите 1% метеорити, които падат на Земята. Те са смесица от желязо-никел и силикатни минерали. За един тип, наричан Паласити се смята, че е с произход от гранични зони над сърцевината на астероидите, където се смята, че железните метеорити се образуват. Друг основен тип скалисто-железни метеорити са Мезосидерити.

Тектити (от гръцки тектос, разтопен) не са сами по себе си метеорити, а са по-скоро природно образувани стъкловидни обекти с големина до няколко сантиметра, които са били образувани, според повечето учени, при сблъсъци на големи метеорити със Земната повърхност. Някои търсачи смятат, че Тектитите са с произход от Луната при вулканични изригвания, но тази теория е загубила повечето от поддръжниците си през последните няколко десетилетия.