bg-zlato-vizitka

Злато в природата

Злато - речно злато

   Златото винаги е било ценно, във вид на златни монети или златни бижута и символ на просперитет. Не мислете, че количеството на златото в света е малко. Златото се намира навсякъде из света, но в малки количества.            
   По-концентрирани участъци  от съдържание на злато са обикновенно в реките, където имаме естествен промивен процес.
В "bg-zlato" сайта ще разберете какви са признаците за наличие на злато, как да го намерим, с какъв инструмент да го добием и оползотворим.

Златни снимки от Странджа

Тайните на златотърсачите

Окт 06 2012

злато-gold

 

Златото на траките и добива на злато по нашите земи

 

       Златото добивано от златотърсачите по нашите земи е било привилегия за определени тракийски племена, чийто поминък е било рудодобива. Днес археолозите могат да посочат къде се е добивало златото, къде са основните находища от времето на траките, теории как се е добивало и как се е обработвало. Начина на изработка също е много важен, в различните райони имали различни техники на обработка на металите и особенно златото. От златото извайвали невероятни украшения като пръстени, огърлици, оръжия или шлемове.

greece-gold

Златото е символ за власт и богатство и просперитет


     Златото винаги е било ценно, във всички епохи е било символ за власт и богатство и просперитет. Колкото повече злато са притежавали, толкова пъти внушавали уважение  сред народа си и враговете си. Търговията с ценния метал- златото носила добри приходи, затова аристокрацията търгувала и наблягала на произведения на изкуството и ювелирни украшения.
Най-големите  златорудни разсипни  находища се намирали по река Янтра. Залежи на алувиално злато най-много е имало на Огоста. Добивало се е злато в Родопите, Стара планина и Рила.  Там където е имало тракийски селища, са намирани инструменти за промиване на злато и за добиване на метали от рудните жили.
 В Стара планина е добивано рудно злато.Намирани са много тракийски мини, като разкопки представляват галерии, комини за въздуха, каменни корита, чукове, канали. Вадено е злато от пещери и самоделни пещи.

 

traki-gold

 

Златото в Родопите тракийските мини

В Родопите най известните златни тракийски мини са в южните централни Родопи, Средните Родопи и прословутото "Ада тепе" край Крумовград. На много места има изградени пещи за извличане на златото от рудата. Те са в кръгла форма изградени от камъни на етажи. Зареждат се по следния начин: слой дървесни въглища, слой руда, слой въглища и пак руда и т.н. Достига се огромна температура посредством кръглата форма на пеща, която играе ролята на нагнетателен комин и увеличава горивния процес. Рудата се стопява и на най-долния етаж се извлича тежката фракция от рудата. Траките са умеели да отделят металите един от друг и тяхната преработка. Най-старото злато на света е тракийското злато във вид на украшения, съдове и аплликации.

 

gold-mapСребро се е добивали в  Северозападна Тракия, Чипровските рудни залежи , Врачанско. Самородно сребро е намирано в Тракия на доста големи парчета. Уменията на траките са били невероятни, извличали са златото и среброто , медта и бронза от руди като халкопирит, свалерит и др.


Златото - статии и технологии

Галерия


Карти 50
Карти
Карти 50
Карти 27
Карти
Карти 27
Карти 53
Карти
Карти 53
Карти 6
Карти
Карти 6
Карти 16
Карти
Карти 16
Карти 39
Карти
Карти 39
легени паници 25
Всички от Всички...
легени паници 25...
легени паници 28
Всички от Всички...
легени паници 28...