Your Cart
Empty Cart

Улей за злато Турбо Базука Промоция

Нов Улей - Драга за злато Турбо Базука

 

In Stock.
180лв
 

Description

Улей за злато Турбо Базука - Ново решение в любителския добив на злато - Промоция


  Турбо базуката работи няколко пъти по-бързо от обикновената. Новото тук освен промиващите тръби са страничните фунии, които насочват водата срещуположно, струите са една срещу друга и създават тръскащия ефект подобно когато промиваме с златарски леген. Това промива многократно по-бързо материала, като тежката фракция се утаява а останалото се извежда.

    Турбо базуката позволява спокойно да работят двама човека едновременно. Хвърляйки с лопати за секунди се промива материала, като тежката фракция се разпределя в три отделения. Първото отделение е по-дълго и широко като позволява бързо да се промие основния материал. Второто отделение е сортировъчно, по-малко и събира по-качествен шлих. Третото е най-малко и благодарение на едно подобрение, всичко което е до 100 микрона се улавя.
   Дълго време търсихме вариант да се отървем от шумната помпа, когато промиваме речно злато. Преработването на моделите "Американската Базука" и "Революционния шлюз", създадохме наш български модел Турбо Базука.
    Бързината на промиване е невероятна! Хвърля се директно с лопата, лесно се промиват коренища, почва чакъл и пясъци...всякакъв материал

  

Customer Reviews

You need to log in to write review
 

Как да поръчаме ?

Поръчки на телефон 0879420270 ; 0878949414